3 997 NOK

Jeg har også lest denne sidens Personvernerklæring:

https://www.marivige.no/personvernerklaering/

 Opplysninger om angrerett: 

 Angrerett:

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noe grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks i et brev sendt med post eller ved e-post). Til MNV Virtual Assistant Mari Vige, Konvallvegen 54, 4706 Vennesla, [email protected] Du kan benytte det vedlagte angrerettsskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angrerett brukes:

 Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader, uten unødig opphold og i alle tilfelle senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert, fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen. (dette gjelder for eksempel der tilgang til kurs er gitt og det er mulig å laste ned materiell i angrerettsperioden) Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du vedlagt i e-posten du fikk ved innmelding.

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller Facebookgruppen. 

MNV Virtual Assistant Mari Vige, org.nr. 921443595 

www.marivige.no

 

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn
72uiovfrtts703hbqu9h bygg din business som

Grunnkurs for Virtuelle Assistenter

Bygg et fundament for din business som gjør at du faktisk tjener penger!

Min metode for å sette opp din business som Virtuell Assistent den riktige måten.

4 moduler stappfulle av guider, maler og videoer som vil gi deg mer klarhet rundt din målgruppe, dine tjenester, dine priser, branding og hvor du skal finne kunder + bonuser 

 

Dette sier andre:

"Mari er ei dyktig og kunnskapsrik dame med lang erfaring. Gjennom coaching med henne har jeg kommet godt i gang med min egen business som virtuell assistent. Jeg har fått et godt utgangspunkt til å fortsette på egenhånd og lært mye om hva som er viktig og hva som må prioriteres for å kunne lykkes. Vi har hatt gode samtaler og hun er tydelig og konkret på hva som trengs. Kan absolutt anbefale Mari som coach. Hun er engasjert og brenner for å hjelpe andre og hun vet, gjennom egne erfaringer, hva som trengs for å lykkes som virtuell assistent."

Margrethe Støle